Monterade klichéer till salu

   Monterade Klichéer

En monterad kliché består av en 2 mm magnesiumkliché monterad på ett blyunderlag. Den totala höjden är 23,56 mm, d.v.s. samma som typerna.
160 - 240 kr/st (ur nedanstående sortiment)
320 - 400 kr/st (kunders egna motiv)

(exkusive moms)Flera klichéer :
   1-83 |    -134 |    -179 |    -199 |    -218 |    -238 |    -255 |    -278 |    -291

Nytt 2009 |    Nytt 2013
 

 

 

 

| Kontakt |